חזון קצרין – בירת הגולן

האפשרויות נפרשות לפניך

מדינת ישראל תבסס ותחזק את ריבונותה בפן האזרחי ברמת הגולן תוך כדי חיזוק ועצמה של קצרין, בירת חבל הגולן. מהלך זה ישפיע באופן ישיר על העצמה הכלכלית, החברתית והדמוגרפית בחבל הגולן כולו.

קצרין – בירת הגולן, במהלך עשור הקרוב (2018-2028), תוכפל דמוגרפית ותגיע ל-20,000 תושבים. ימומשו 4000 אישורי בנייה בקצב שיווק של מינימום 400 יח"ד בשנה לאחר חתימה על ההסכם הכוללני מול הממשלה.

מבחינה כלכלית קצרין תעבור מסטטוס "רשות יציבה" ל"רשות איתנה" תוך יצירה של מקורות הכנסה לרשות ומקומות פרנסה איכותיים לתושבים.

בהיותה ממוקמת במרכז גאוגרפי של אשכול גליל מזרחי, קצרין תשאף להתפתח כמרכז משמעותי בתחומי מחקר, אקדמיה, התרבות, החינוך, תיירות ותעשיית ביו טק בקנה מידה אזורי וארצי.

קצרין תהווה דוגמה של יישובים פריפריאליים גאוגרפית והמתקדמים ביותר בתחום החינוך, חברה, תעסוקה ומתן שירותים מוניציפליים מתקדמים ביותר לתושבי הרשות בפרט ותושבי האזור בכלל.

קצרין תשמור על אופייה החברתי-קהילתי המיוחד המשלב בין אוכלוסיות ומגזרים: חילוניים, דתיים, מסורתיים, עולים, וותיקים, בני עדות השונות, בני מיעוטים ובעלי צרכים מיוחדים.

בתחום הקהילתי קצרין תשאף להיות דוגמא בקנה מידה ארצי של ביטחון סוציאלי המתבסס על הערכים כגון סבלנות, דו-קיום, ערבות חברתית, שוויון הזדמנויות ופיתוח קהילתי משלב.

קצרין תהווה אבן שואבת לאוכלוסייה צעירה, משכילה ומתקדמת. אוכלוסייה שערכי הציונות, גאווה לאומית, דמוקרטיה ואהבת העם והארץ מהווים אבן היסוד בערכים הבסיסיים שלה.