דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 328 27/11/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 27/11/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 327 23/10/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 326 04/09/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 325 03/07/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 324 12/06/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 323 01/05/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 322 03/04/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 321 06/03/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 320 06/02/2022