דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 30062020

מליאה שלא מן המניין בנושא ארנונה

טיוטת צו ארנונה 2021.pdf