דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 308

מליאה מס' 308:

אישור פרוטוקול 306

אישור תב"רים - נופ"ג + גידור ב"יס גמלא

אבל דרך התייעלות

מועדי תשלום ארנונה 2020

בקשות סעיף י (5)

הקצאת קרקע מכללת "אוהלו"

יום קצרין

דיון בדלתיים סגורות - אישור עבודה נוספת