דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 255

פרוטוקול מליאה מס' 8/2014 (255)

מיום ד', 17.9.2014

על סדר היום:

אישור פרוטוקול 253

דיווחי ראש המועצה

מינוי ועדת השקעות

שינויים בהרכב ועדות המועצה