דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 2

תוספת בינוי מכללת אוהלו