דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 253

פרוטוקול מליאה מס' 6/2014 (253)

מיום א',29.6.2014

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

אישור פרוטוקול מס' 251

הצעות לסדר