דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 252

פרוטוקול מליאה מס' 5/2014 (252)

מיום א', 29.6.2014

על סדר היום :

אישור צו ארנונה לשנת 2015