דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 0

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב 23.12.2018

הנושאים:

  1. הצעת עדכון תקציב 2018
  2. הצעת תקציב 2019
  3. דיון בדלתיים סגורות

נספחים נוספים:

דף הסבר לטיוטת תקציב 2019