דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 292

פרוטוקול מליאה מס' 292 – מיום שני 16.7.18

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול קודם (291) 

2. תיקון תב"רים

3. תב"רים – תחברים מעודכנים- לכניסה לחצו כאן 

4. הצגת דו"חות כספיים מועצה מקומית 2017 – דוח מבקר חתום 2017- לכניסה לחצו כאן 

5. הצגת דו"חות כספיים מבוקרים – חפ"ק, מתנ"ס ומוזיאון עתיקות הגולן:

לדוחות כספיים פארק קצרין- לחצו כאן

לדוחות כספיים מתנ"ס- לחצו כאן 

לדוחות כספיים חפ"ק- לחצו כאן