דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 287

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 287 – 8/2017 – מיום שני בתאריך 13.11.17

 על סדר היום :

  1. אישור פרוטוקול קודם 286
  2. ענייני כ"א
  3. עדכונים שוטפים
  4. תב"רים
  5. אישור פרוטוקול ועדת הקצאות ( אוהלו, בית הכנסת ע"ש תאיר ראדה ז"ל, (הסדרה) מכינת תמיר ומכון שמיר).
  6. הארכת אופציה בשנה מילג"ם
  7. יציאה למכרז ביטוח
  8. תכניות עבודה
  9. הצעות לסדר- אורי זכריה