דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 251

פרוטוקול מליאה מס' 4/2014 (251)

מיום ד', 11.5.2014

על סדר היום:

1. תיקון פרוטוקול 250

2. אישור פרוטוקול 250

3. דיווחי ראש מועצה

4. עדכון תב"רים

5. הצעות לסדר