דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 278

פרוטוקול מס' 278 מיום 21.11.2016

על סדר היום:

אישור פרוטוקול 277

לתב"רים- לחצו כאן 

לחוו"ד פינת חי- לחצו כאן 

להארכת יום לימודים- לחצו כאן 

לפרוטוקול ועדת בקורת אוגוסט 2016- לחצו כאן 

לשאילתא חבר מועצה אורי זכריה- לחצו כאן