דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 0

מליאה שלא מן המניין מיום 14.6.2016

בנושא :

צו ארנונה לשנת 2017

לצו ארנונה לשנת 2017- לחצו כאן