דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 249

פרוטוקול מליאה מס' 02/2014 (249)

מיום 10.03.2014

על סדר היום:

1. תיקון פרוטוקול

2. אישור פרוטוקול מס' 248

3. דיווחי ראש המועצה