דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 248

פרוטוקול מליאה מס' 01/2014 (248)

מיום 30.01.2014

על סדר היום:

1. תיקון פרוטוקולים

2. שינוי הרכב ועדת הנהלת המועצה

3. מינוי חברי הנהלת חפ"ק

4. הנצחה בשצ"פ ברח' סער

5. הענקת אזרחות כבוד

6. אישור תנאי העסקתה של מזכירת המועצה

7. תקציב פיתוח 2014

8. העברות לתב"ר