שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2023 למתן שירותי בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה במועצה המקומית קצרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 08/02/2023
שם המכרז: מכרז 07/2023 להשכרת שטחים בקריית הממשלה בקצרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2023
שם המכרז: מכרז 3-2023 - השכרה של קומת משרדים בגודל כ- 222 מר במרכז המסחרי אית ן קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 16/02/2023

עבור לארכיון המכרזים