פרטי התקשרות

שמעון אברהם
רכש ופיתוח כלכלי
04-6969656

בכל עת ניתן להצטרף למאגר היועצים והספקים בלחיצה כאן

טבלת מאגר יועצים –
טבלת יועצים 1
טבלת יועצים 2
3. הודעות ועדת התקשרויות

טבלת התקשרות

ועדת התקשרויות