פרטי התקשרות

תמי כהן
מנהלת מחלקת רכש
04-6969656
04-6969619

בכל עת ניתן להצטרף למאגר היועצים והספקים לצורך כך ניתן לפנות אל מחלקת הרכש במייל: rehesh@qatzrin.muni.il
1. טבלת מאגר ספקים – לחץ כאן
2. טבלת מאגר יועצים –
טבלת יועצים 1
טבלת יועצים 2
3. הודעות ועדת התקשרויות

טבלת התקשרות

ועדת התקשרויות