פרטי התקשרות

דימי אפרצב
ראש המועצה
04-6969610
050-9469467
04-6969609
יאנה רייכמן
מנהלת לשכת ראש המועצה
04-6969610
04-6969609