חיפוש חיפוש
search

חברה לפיתוח קצרין

  • שם החברה             –         החברה לפיתוח קצרין בע"מ.
  • מס' ח.פ.                 –         510868987
  • חזון החברה             :         פיתוח וגידול פעילותה הכלכלית של המועצה המקומית קצרין לטובת השגת יעדיה.

קישור לאתר חפ"ק –  https://katsrin.co.il/


שמות חברי דירקטוריון החברה:

  1. דימי אפרצב – יו"ר
  2. לילך ליבוביץ
  3. מאור אוחנה
  4. לילך גבע
  5. לילך שרייבר
  6. דב יוגב