העמדת  כסאות ושולחנות ברחוב

 1. הוצאת שולחנות וכיסאות מחוץ לעסק תתבצע על פי האמור ב חוק העזר לקצרין (שימור רחובות), התשמ"ד – 1983
 2. הוצאת שולחנות וכסאות תותר אך ורק לעסקים בסיווג 4.2 א', 4.2 ב' ולסוגי עסקים נוספים שיאושרו על ידי מחלקת רישוי עסקים במועצה.
 3. הוצאת שולחנות וכסאות תותר בכפוף להגשת בקשה ואישורה על ידי למחלקת רישוי עסקים במועצה ולקיום כל  הוראות המחלקה לשירותים עירוניים במועצה לרבות – אך לא רק:
  • השארת מעבר חופשי להולכי רגל ברוחב 1.5  מטר לפחות.
  •  סוג הכיסאות והשולחנות ומספרם יהיה בהתאם להנחיות המחלקה לשירותים עירוניים במועצה .
  •  רוחב השטח בו יוצבו השולחנות והכיסאות לא יחרוג מרוחב העסק.
  •  מבקש הרישיון לא יקבע כל מכשול פיזי, כגון שולחן קבוע או מעקה וכדומה, על המדרכה, למעט השולחנות והכיסאות שאותם אושר לו להוציא.
  • השולחנות והכיסאות לא יאוחסנו ברחוב, לאחר סגירת העסק, אלא בתוך העסק בלבד.

סגירות עונתיות יבוצעו על פי אישור מהנדס העיר ומסמך הנחיות מרחביות כפי שפורסם באתר האינטרנט של המועצה.