פרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אדריכלית אנה ליבקין מהנדסת המועצה 04-6969601 handasa@qatzrin.muni.il
איריס יהודה מזכירת מחלקת הנדסה 04-6969664 iris-y@qatzrin.muni.il
גולן דהן פקח בניה 04-9999883 pbniya@Qatzrin.muni.il
ברוריה איזק בודקת היתרים 046969677 heter@qatzrin.muni.il
איגור קרסר פקח בניה 04-9999884 igork@Qatzrin.muni.il
עינב גוטשלק בודקת תוכניות 04-6969657 plan@qatzrin.muni.il

אתר הועדה המקומית לתכנון ובניה קצרין

הפקדת תוכנית מתאר כוללנית – פרסום להפקדה

הודעה חשובה לבעלי המגרשים ברובע 11