פרטי התקשרות

קרן אהרן ביתאן
דוברת
04-6969606
04-969609

דוברות המועצה המקומית קצרין חרתה על דגלה להיות צינור העברת מידע וידע לתושבי קצרין תוך שמירה על קשר ישיר עם כל תושב המבקש זאת.