פרטי התקשרות 

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מאור אוחנה גזבר מועצה 04-6969632 gizbarut@qatzrin.muni.il
שורצמן ורוניקה עוזרת גזבר 04-6969630 veronica@qatzrin.muni.il
נופר ביטון רו"ח מררי 04-6969628
סיגלית טלקר רו"ח מררי 04-6969636 heshbonot@qatzrin.muni.il

חלקת גזברות עוסקת בניהול הכספי השוטף של המועצה.
 

תחומי אחריות 

1. תכנון ובקרת תקציב המועצה
2. גיוס משאבים
3. ניהול תזרים מזומנים
4. מו"מ וקשר עם בנקים
5. שכר ותשלומים לספקים
6. גביית מיסים, אגרות ותשלומים אחרים
7. ייצוג המועצה באיגוד ערים וגופים חיצוניים אחרים