פרטי התקשרות 

מאור אוחנה
גזבר מועצה
04-6969632
04-6961338
שמעון אברהם
רכש ופיתוח כלכלי
04-6969656
שורצמן ורוניקה
עוזרת גזבר
04-6969630
046961338
לבנת מור
חשבת שכר
04-6969629
04-6969619
נופר ביטון
הנה"ח ספקים
04-6969628
סיגלית טלקר
הנה"ח ראשית
04-6969636
חלקת גזברות עוסקת בניהול הכספי השוטף של המועצה.
 

תחומי אחריות 

1. תכנון ובקרת תקציב המועצה
2. גיוס משאבים
3. ניהול תזרים מזומנים
4. מו"מ וקשר עם בנקים
5. שכר ותשלומים לספקים
6. גביית מיסים, אגרות ותשלומים אחרים
7. ייצוג המועצה באיגוד ערים וגופים חיצוניים אחרים