חיפוש חיפוש
search

אישור תושב

תושבים יקרים,
לקבלת אישור תושב בצורה דיגיטלית, ניתן לשלוח למייל mazkiram@qatzrin.muni.il ,כקובץ מצורף, את המסמכים הנ"ל: בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת אישור תושב 1312 א + צילום ת.ז+ ספח.
בנוסף, אין צורך להגיע למשרדי מילגם על מנת להוציא אישור.

מתגוררים אצל ההורים?
יש לצרף הצהרה והתחייבות אודות מגורים בבית ההורים

מתגוררים בשכירות?
יש לצרף חוזה שכירות סרוק . יש לשים לב כי קיים סעיף בחוזה בדבר תשלום ארנונה.
האישור ישלח ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני ממנה התקבלה הבקשה.
במידה ואחד מהמסכים חסר/ לא ברור ישלח מייל חוזר עם בקשה להשלמת מסמכים. בקשה לא תטופל עד ליום השלמת המסמכים.
** לא ינתן אישור תושב למתגוררים ביישוב מתחת לשנה.

לפרטים נוספים/הבהרות ניתן להתקשר 04-6969620 לשכת מנכ"לית המועצה