חיפוש חיפוש
search

מכרז 34/2019 – התאמת נגישות במרחב הציבורי – דרכים

מספר מכרז
מכרז 34/2019 - התאמת נגישות במרחב הציבורי - דרכים
מכרז 34/2019 - התאמת נגישות במרחב הציבורי - דרכים
04-6969664
תיאור המכרז:
התאמת נגישות במרחב הציבורי - דרכים (מקום שאינו ציבורי)
מכרז 34/2019 - התאמת נגישות במרחב הציבורי - דרכים

מכרז 34/2019 – התאמת נגישות במרחב הציבורי – דרכים

34/2019 – מפרט טכני וכתב כמויות

סיור קבלנים ייערך באתר ביום חמישי ה 7.11.2019 בשעה 12:00.

מקום המפגש – מועצה מקומית  קצרין – מחלקת הנדסה

 

על הקבלן להפקיד לזכות המועצה יחד עם הצעתו, ערבות בנקאית בסכום – 20,000 ש"ח בתוקף לתאריך 16.01.2020