חיפוש חיפוש
search

מכרז 26/2018 – עבודות קרצוף וריבוד כבישים ברחבי היישוב

מספר מכרז
26/2018
תאריך אחרון להגשה:
15/10/2018
עלות מסמכי המכרז:
ערבות בנקאית של 25,000 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז 26/2018 – עבודות קרצוף וריבוד כבישים ברחבי היישוב

סיור קבלנים ייערך באתר העבודות ביום שני 8.10.18 בשעה 13:00
מקום הריכוז – מועצה מקומית קצרין, מחלקת הנדסה

חוזה מכרז 26-2018

מפרט טכני וכתב כמויות מכרז 26-2018