חיפוש חיפוש
search

מכרז 24-2018 – מרכז צעירים קצרין, עבודות ריהוט קבוע

מספר מכרז
24/2018
תאריך אחרון להגשה:
25/10/2018
עלות מסמכי המכרז:
ערבות בנקאית של 10,000 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז 24-2018 – חוזה למכרז

מכרז 24-2018 מפרט טכני וכתב כמויות

סיור קבלנים יתקיים בתאריך – 16.10.18 בשעה 12:00
מקום הריכוז – מועצה מקומית, מחלקת הנדסה