חיפוש חיפוש
search

מכרז 2-2019 – למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("פחים כתומים")

מספר מכרז
2-2019
תאריך אחרון להגשה:
24/06/2019
עלות מסמכי המכרז:
500 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז 2-2019

למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("פחים כתומים")

למסמכי המכרז:

מכרז 2-2019 – פחים כתומים

סיור מציעים יערך ביום רביעי ה-12/6/2019 בשעה 12:00 בבניין המועצה, הנוכחות במפגש התדרוך הינה בגדר חובה.

עלות רכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה המקומית, בימים א׳-ה׳ 08:00-16:00.

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז: יום שני ה-24/6/2019 בשעה 12:00

את ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית, בלשכת ראש מועצה מקומית קצרין

לפרטים נוספים: עינב בזז, 04-6969666.