חיפוש חיפוש
search

מכרז 12/2019– השכרה של תא מספר 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין.

מספר מכרז
12/2019
תאריך אחרון להגשה:
30/05/2019
עלות מסמכי המכרז:
200₪ + מע"מ
תיאור המכרז:

מכרז  מס' 12/2019

השכרה של תא מספר 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין.

למסמכי המכרז:

חוזה שכירות-תא 5, ערבות הסכם, ביטוחי מושכר-מכרז חוזר פק 33.2018

טופס הצעה-תא 5 וערבות הצעה

תא 5-הזמנה להציע הצעות

סיור מציעים יתקיים ביום שני 27/05/2019  בשעה 14:00 במתחם הטריבונות של מגרשי הטניס.

עלות רכישת מסמכי המכרז  200₪ + מע"מ.   ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרד החברה לפיתוח קצרין בע"מ, בימים א-ה 08:00-16:00

את ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית, בלשכת ראש מועצה מקומית קצרין: עד ליום חמישי 30/05/2019 בשעה 15:00.

לפרטים נוספים: אורן משולמי, מנכ"ל, 04-6850208.