חיפוש חיפוש
search

מכרז 11/2019 – עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה

מספר מכרז
11/2019
תאריך אחרון להגשה:
20/05/2019
עלות מסמכי המכרז:
1,000
תיאור המכרז:

מכרז  מס' 11/2019

עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה

למסמכי המכרז:

מפרט וכתב כמויות מכרז 11-2019 – עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה

מכרז – חוזה – מכרז 11-2019 – עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה

סיור קבלנים יתקיים בתאריך  12.5.2019 בשעה 12:00.  יציאה ממשרדי המועצה, מחלקת הנדסה.

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז : 20.5.19 בשעה 12:00

עלות מכרז : -.1,000 ₪.

לפרטים נוספים ורכישת מכרז ניתן לפנות אל מחלקת הנדסה בטל: 04-6969664

הגשת המכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה מקומית, הגב' לילך גבע.