חיפוש חיפוש
search

מכרז פומבי מס' 22/2019 אספקת ותחזוקת מערכות שכר, כוח אדם ונוכחות למועצה המקומית קצרין

מספר מכרז
22/2019
עלות מסמכי המכרז:
2500 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז פומבי מס' 22/2019 – לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה

מחיר המכרז 2500 ₪

 

לעיון במסמכי המכרז – מסמכי מכרז 22/2019

מועד אחרון להגשה – יום ב' 26/08/2019 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בלשכת ראש המועצה המקומית קצרין, קומה ג'.

את המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה.