חיפוש חיפוש
search

מכרז פומבי מס' 06/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה

מספר מכרז
06/2019
עלות מסמכי המכרז:
2500 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז פומבי מס' 06/2019 – לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה

מחיר המכרז 2500 ₪

 

למסמכי המכרז – מכרז 06.2019 מערכות מידע

מועד אחרון להגשה – יום ה' 26/08/2019 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בלשכת ראש המועצה המקומית קצרין, קומה ג'.

את המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה.