חיפוש חיפוש
search

מנהל פרויקטים ותשתיות

מספר מכרז
מכרז כ"א מס' 03/2017
תאריך אחרון להגשה:
12/06/2017
תיאור המכרז:

מנהל פרויקטים ותשתיות

תיאור התפקיד:

הקמה, פיקוח וניהול פרויקטים ותשתיות, תפעול מערכת G.I.S , ניהול עבודת קבלנים

ייצוג המועצה המקומית מול גופים סטטוטוריים, אחריות ושותפות בהכנת מכרזים, תיאום עבודות מול מחלקת הנדסה ומחלקות המועצה.

 

דרישות התפקיד:

תואר אקדמי בתחום הנדסה, אדריכלות או הנדסאי כשיר בהתאם לסעיף 39

ידע והתמצאות בחוק התכנון והבניה

ידע והבנה בחוק ההנגשה

להנדסאי נדרש ניסיון של, לפחות, שנה

יכולת ניהול מו"מ עם קבלנים, תושבים וגורמי חוץ

היקף משרה- 100%

דירוג – 36+ – 39

כפיפות- מהנדס המועצה

קו"ח עד יום 06.04.2017

לפקס: 04-6969609