חיפוש חיפוש
search

מבנה להשכרה בגודל כ- 153 מ"ר במרכז איתן, לשימוש רשת מזון / קפה שבבעלותה מינימום סניפים

מספר מכרז
פ"ק מס' 3/2018
תאריך אחרון להגשה:
08/03/2018
עלות מסמכי המכרז:
1000 ש"ח +מע"מ
תיאור המכרז:

מכרז פ"ק מס' 3/2018- מבנה להשכרה בגודל כ- 153 מ"ר במרכז איתן, לשימוש רשת מזון / קפה שבבעלותה מינימום סניפים

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – לחץ כאן

סיור מציעים חובה ביום רביעי ה – 21.2.2018 בשעה 12:00 בכניסה למשרדי המועצה.