דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 288 17/12/2017
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 287 13/11/2017
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 286 16/10/2017
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 285 11/09/2017
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 284 10/07/2017
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 283 12/06/2017
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 12/06/2017
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 282 08/05/2017
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 280 09/01/2017