חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 268

פרוטוקול מליאה מס' 268

מיום 6.12.2015

על סדר היום:

תוכניות עבודה לשנת 2016 .

לפרוטוקול המלא

לתוכנית עבודה מחלקת חינוך

לתוכנית עבודה דוברות וצעירים

לתוכנית עבודה מחלקה לשירותים עירוניים

לתוכנית עבודה מחלקת הנדסה