חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 267

פרוטוקול מליאה מספר 267

מיום 16.11.2015

 

1. אישור מינוי דירקטורים למתנ"ס

לפרוטוקול המלא…