חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 266

פרוטוקול מליאה מס' 266

מיום ג', 27.10.2015

על סדר היום:

אישור פרוטוקול מס' 265

הקצאת שטח לבניית תחנת כיבוי אש

הסכם התקשרות קופ"ח כללית

תב"רים

הסכם התקשרות "קסם הגולן"

לפרוטוקול המלא לחצו כאן…