חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 265

פרוטוקול מליאה מס' 265

מיום שלישי, 8.9.2015

על סדר היום:

אישור פרוטוקולים מספר 263 , 264

דיווחי ראש מועצה

דוחות כספיים לשנת 2014 לחצו

תבחינים לתמיכות  לשנת 2016  לחצו

דוח בקורת לשנת 2014  לחצו

נציג ועדת ציבור לחצו

לקבלת הפרוטוקול המלא לחצו כאן…