חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 263

פרוטוקול מליאה מס' 263

מיום שלישי, 7.7.2015, כ' תמוז תשע"ה

על סדר היום:

אישור פרוטוקול מס' 262

דיווחי ראש המועצה

פתיחת תב"רים

דו"ח כספי מוזיאון עתיקות הגולן לקבלת הקובץ לחצו כאן…

דו"ח כספי קריית חינוך גולן.  לקבלת הקובץ לחצו כאן…

ענייני כ"א

לקבלת הפרוטוקול המלא לחצו כאן…