חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 262

פרוטוקול מליאה מס' 262

מיום חמישי, 4.6.2015

על סדר היום:

אישור פרוטוקול מס' 261

דיווחי ראש המועצה

פרוטוקול ועדת תמיכות. לקובץ המלא

דו"ח רבעוני לשנת 2015  לקובץ המלא

העברות לתב"רים  לקובץ המלא

תקציב לשנת 2015 לקובץ המלא

דו"חות כספיים לשנת 2015 לקובץ המלא

לקבלת הפרוטוקול  המלא לחצו כאן…