חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 258

פרוטוקול מליאה מס' 258

מיום ג', 3.2.2015

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

אישור פרוטוקול מס' 257

לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו כאן.

הצגת תוכניות עבודה. לקבלת הקובץ המלא לחצו כאן

דו"ח כספי נופי גולן. לקבלת הקובץ המלא לחצו כאן.

תב"רים, נתוני בגרות, דו"ח הטרדות מיניות. לקבלת הקובץ המלא לחצו כאן