חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול מליאה 259

פרוטוקול מליאה 259

 

על סדר היום:

  1. דיווחי ראש המועצה
  2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 258
  3. תוכניות עבודה
    1. שאילתות
  4. תב"רים
  5. פתיחת חשבון בנק
  6. דו"חות כספיים נופי גולן
  7. מכסות רכב
  8. כ"א – דיון לא לפרסום