חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 295 – 17.2.19

 

פרוטוקול ישיבת מליאה 295     מיום 17.2.19

על סדר היום :

 1. אישור פרוטוקול קודם 294
 2. תבחינים לתמיכות
 3. תנאי ניהול הפקדת צקים ומזומנים לחשבון מועצה וחשבון מיסי עירייה.
 4. תנאי ניהול הפקדת צקים ומזומנים לחשבון ביה"ס גמלא.
 5. תנאי ניהול הפקדת צקים ומזומנים לחשבון ביה"ס דרכי נועם.
 6. מורשה חתימה ביה"ס דרכי נועם.
 7. דיון בדוח כספי חצי שנתי סקור במועצה מקומית קצרין ליום 30.6.18
 8. דיון בדוח ביקורת מפורט לשנת 2017
 9. דיון בדוח ביקורת רו"ח במועצה מקומית קצרין לשנת התקציב 2017
 • אישור עבודה נוספת
 • הצעות לסדר