לבעלי העסקים שלום רב

לשמחתי ניתן כיום להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר.

להלן כיצד לבקש את המענק לעסקים שחוו ירידת הכנסות של 25% לפחות בחודשים ספטמבר-אוקטובר:

  1.      וודאו שברשותכם אישור מרשות המיסים על הזכאות למענק (מצ"ב דוגמא) באם אין ברשותכם אישור אנא פנו לרשות המיסים לקבלת האישור.
  2.      להיכנס לאתר הרשות לעסקים קטנים ובינוניים (https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx )
  3.      מלאו את הפרטים וצרפו את האישור.
  4.      סמנו אישור על השורה שאומרת 60% ירידה במחזור העסקים גם אם הירידה הייתה פחות מכך (אבל לפחות 25%). זו טעות של הרשות שתתוקן בהמשך.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות.pdfהאישור ישלח ע"י הרשות למועצה.