שימו ❤️
השנה אישור התושב יופק באופן עצמאי באתר המועצה המקומית

הנפקת אישורים לשנת 2021 תתאפשר החל מה1.1.2021
ניתן להפיק מיידית אישור לשנת 2020.