שאלות, בקשות והערות יש להעביר למחלקת הנדסה עד ליום רביעי - 18.11.2020

טלפון: 04-6969664

דוא"ל: handasa@qatzrin.muni.il

סיכום מפגש תושבים אפק ובתרא מתוקן -44.pdf