תושבי רובע בתרא היקרים,

לעיונכם מצגת כפי שהוצגה במפגש שיתוף הציבור.

באם יש הערות על התכונית החדשה יש לפנות עד ה18.11.2020 למחלקת הנדסה

רובע בתרא - שיתוף ציבור - 33.pdf

Index_BATRA_5-SHITUF_TZIBUR-OCTOBER2020.pdf