לפניכם תקציב המועצה המקומית קצרין לשנת 2020. – שקיפות תקציבית 2020

פרסום המידע מבטא את עקרונות השקיפות ונגישות המידע שמנחים אותנו בשש השנים האחרונות והוא מאפשר לכם, התושבים, לראות כיצד תקציב המועצה מנווט בין תחומי החיים השונים.

תקציב המועצה מורכב מסעיפים ותחומים רבים אשר הרכבתו וניווטו הם מלאכת מחשבת מורכבת מאוד, כגון: חינוך, תשתיות, קיימות וסביבה, התחדשות עירונית, שירותים עירוניים, שירותים חברתיים, תרבות קהילה, עסקים, נוער, גיל השלישי ועוד.

המועצה המקומית זוכה בכל שנה במנהל תקין הודות לניהול ומעקב קפדני על הוצאות המועצה והכנסותיה השוטפות. השנה, שנת התקציב מאתגרת כלכלית במיוחד לאור המצב הפוליטי בארץ אך כולי תקווה כי המשכה יהיה יציב וברור יותר לכולנו.

אני מודה למנכ"לית המועצה, לגזבר המועצה ולמנהלי המחלקות על העבודה היסודית והאחראית בהכנת התקציב ולחברי המליאה על למידה ואישור התקציב ומזמין אתכם לעיין בחוברת.

שלכם,

דימי אפרצב

ראש המועצה המקומית קצרין